Till startsida
  • Göteborgs universitets studentkårer
Webbkarta

Välkommen till GUS

GUS står för Göteborgs universitets studentkårer och är ett samarbetsorgan mellan universitetets fyra studentkårer.

GUS arbetar med utbildningsbevakning centralt mot universitetet. I detta arbete ingår att träffa rektor och anställda inom universitetets ledning för att tillsammans arbeta fram de bästa lösningarna för studenterna. Vi utser också studentrepresentanter till alla centralt beslutande och beredande organ på universitetet.

I GUS styrelse är alla kårer representerade. Styrelsen träffas en gång i månaden. Den dagliga verksamheten sköts av presidiet och kansliet.

Tveka inte att kontakta oss om du har har några frågor eller kom och besök oss på Studenternas hus, mitt i Göteborg! 

Studentombud

Student- och doktorandombud

Har du stött på problem i din utbildning? Studentombuden finns till för dig!

Studentarbetsmiljöombud

SAMO

Studentarbetsmiljöombuden arbetar med att förbättra det lokala studiemiljöarbetet vid universitet. Vill du vara med?

Studentrepresentanter

Studentrepresentant

Som studentrepresentant har du möjlighet att påverka och bevaka Göteborgs universitets arbete. Intresserad?

Presidiet

Presidiet

Läs mer om GUS presidium: ordförande Mathilda Johansson och vice ordförande Per Karlsson

© Göteborgs universitets studentkårer, Box 133, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakt

Om webbplatsen | Karta